Cerințe minimale de securitate

Fragmente din lege:

Art. 1.

(1) Conducatorii unitatilor detinatoare de bunuri si valori au obligatia de a identifica si stabili zonele functionale, corespunzator activitatii desfasurate, si de a adopta masuri necesare asigurarii protectiei vietii, integritatii persoanelor si sigurantei valorilor.

(2) Zonele functionale pentru care este necesara adoptarea unor masuri de securitate sunt:

a) zona de acces in unitate si zona perimetrala;

b) zona de tranzactionare;

c) zona de depozitare;

d) zona de expunere;

e) zona de transfer;

f) zona de procesare;

g) zona echipamentelor de securitate;

h) zona de tranzactii cu automate bancare.

Art. 3.

(1) Structura subsistemului de alarmare la efractie este alcatuita din: centrala de alarma cu tastaturile de operare, elementele de detectie, echipamentele de avertizare si semnalizare si alte componente specifice acestui tip de aplicatii. Rolul functional al subsistemului este de a detecta patrunderea in spatiile protejate a persoanelor neautorizate si de a sesiza starile de pericol din unitate.

(2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrala, care gestioneaza punctele de control, unitatile de comanda, cititoarele, incuietorile sau dispozitivele electromagnetice de actionare a usilor, si are rolul de restrictionare a accesului neautorizat in spatiile protejate.

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit inchis are in componenta camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare si posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, in vederea observarii/recunoasterii/identificarii persoanelor.

Art. 4.

Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligati sa incheie contracte de intretinere periodica cu societati licentiate, care sa ateste functionarea sistemului conform parametrilor tehnici.

Art. 7.

Unitatile care nu efectueaza operatiuni cu numerar nu au obligatia incadrarii in cerintele minime stabilite.

Art. 8.

Cerintele minime pentru unitatile de interes strategic si obiectivele apartinand infrastructurilor critice sunt urmatoarele:

a) sistemul de alarmare la efractie va asigura detectie perimetrala la nivelul gardului de protectie a obiectivului, pentru semnalarea patrunderii neautorizate catre personalul de paza aflat in serviciu;

b) obiectivul se protejeaza prin asigurarea pazei fizice.

Art. 57 

(1) Derularea transporturilor bunurilor si valorilor se realizează cu respectarea următoarelor cerinte minime:
a) în cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro sau echivalentul în lei, se asigură cu
mijloace de transport blindate úi se realizează, după caz, cu jandarmi sau agenti ai unei societăti specializate de pază si protectie, înarmati cu arme de foc letale, în conditiile legii.
b) în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 100.000 si 500.000 euro sau echivalentul în lei, se asigură cu mijloace de transport blindate sau semiblindate úi se realizează, după caz, cu jandarmi sau agensi ai unei societăsi specializate de pază úi protectie, înarmati cu arme de foc letale, în conditiile legii.
c) în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 10.000 si 100.000 euro sau echivalentul în lei, cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însotite cu personal de pază propriu, calificat si atestat sau agenti ai unei societăti specializate de pază si protectie, înarmati cu arme de foc, în conditiile legii.
(2) Pentru cuantumuri sub 10.000 euro sau echivalentul în lei, nu este obligatorie organizarea transportului de valori, în conditiile legii.
(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere, transportatorul trebuie să detină polită de asigurare valabilă în raport de bunurile sau valorile transportate.

Cerinte minime in functie de obiective:

Banci – institutii financiare